Tin tức

Phay CNC và khoan CNC khác gì nhau

Phay CNC và khoan CNC khác gì nhau

Các phương pháp gia công CNC vô cùng đa dạng với khả năng tạo ra các chi tiết phức tạp và chính xác, chẳng hạn như phay, tiện, khoan,... …

Đánh giá khách hàng